Website Title

Харківський національній університет імені В.Н.Каразіна

Біологічний Факультет


V.N.Karazin Kharkiv National University

School of Biology

Website Title
 
 
Аспірантура

 

Скоробагатько Дар`я Олександрівна

У 2008 році закінчила ХНУ ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Генетика». З 2008 до 2013 р. працювала спеціалістом у лабораторії біотехнології ННЦ «ІЕКВМ» НААНУ. У 2013 році поступила до аспірантури ХНУ ім.. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Генетика». Наразі працює у ННЦ «ХФТІ» НАНУ на посаді молодшого наукового співробітника у лабораторії радіаційних досліджень та охорони навколишнього середовища.

Науковий керівник – Страшнюк Володимир Юрійович

Наукові інтереси: радіаційна генетика, модельний об`єкт – дрозофіла.

 e-mail:

Список публікацій

Д.А. Скоробагатько, В.Ю. Страшнюк, А.А. Мазилов. Влияние γ-облучения на проявление количественных признаков и нестабильность признака Bar у DrosophilamelanogasterMeig// Вісник проблем біології і медицини, 2013, Вип. 2(100), С. – 106 – 111. http://elibrary.ru/item.asp?id=20413107
Д.А. Скоробагатько, Л.А. Шакина, В.Ю. Страшнюк, А.А. Мазилов. Летальное и рекомбиногенное действие γ-излучения в генетически нестабильной линии BarDrosophilamelanogaster. // HРадиационная биология. Радиоэкология, 2015, Т. 55, №2, С. 145 – 154. http://elibrary.ru/item.asp?id=23302809                                                                                            Д.А. Скоробагатько, В.Ю. Страшнюк, А.А. Мазилов. Компоненты приспособленности в потомстве Drosophila melanogaster после острого γ-облучения. // Фактори експериментальної еволюції організмів. 2015, Т. 16, С. 78 – 82.

 

 

 

Горпинченко Михайло Юрійович

Рік вступу до аспірантури – 2013. Денна форма навчання.

Науковий керівник – Любов Олексіївна Атраментова

Тема дисертації: «Генетична структура українських популяцій за даними квазігенетичних маркерів»

 e-mail:

Список публікацій

Горпинченко М.Ю., Утевская О.М., Атраментова Л.А. Миграционная структура населения Валковского района Харьковской области по данным о квазигенетических маркёрах / Горпинченко М.Ю., Утевская О.М, Атраментова Л.А. // VIIІ Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів». – Алушта, 2013. – Т.13. – С. 296-299.
Атраментова Л.А., Горпинченко М.Ю. О возможности использования украинских фамилий для оценки уровня инбридинга / Атраментова Л.А., Горпинченко М.Ю. // IX Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів». – Умань, 2014. – Т.14. – С. 182-186.
Горпинченко М.Ю., Атраментова Л.А. Популяційно-генетичні характеристики населення України, отримані з використанням прізвищ / Горпинченко М.Ю., Атраментова Л.А. // Вісн. КНУ. Біологія. – Київ, 2015. – Т. 1, № 69. – С. 68 – 71
Горпинченко М.Ю., Атраментова Л.О. Здатність показника Ir розрізняти українські популяції регіонального рівня / Горпинченко М.Ю., Атраментова Л.О. // X Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів». – Чернівці, 2015. – Т.16. – С. 192-196
Горпинченко М.Ю., Атраментова Л.О. Разнообразия украинских фамилий как инструмента популяционно-генетических исследований / М.Ю. Горпинченко, Л.А. Атраментова // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2015. – Вип. 24. – С. Горпинченко М.Ю., Утєвська О.М., Атраментова Л.О. Значення показника «Індекс місця прізвища» при вивченні українських популяцій / Горпинченко М.Ю., Утєвська О.М., Атраментова Л.О. // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія біологічна. – Львів, 2015. – Вип. 70.

 

 

Загальна інформація
Співробітники
Історія кафедри
Навчальний процес
Розклад занять
Бакалавр
Магістр / Спеціаліст
Студентська
Аспірантура
Наукова робота
Колекція ліній дрозофіли
Конференції
Наші випускники
Працевлаштування
Факультет
Університет
Вісник
Бібліотека ХНУ

Презентація кафедри

2007-2015 © Department of Genetics & Cytology V.N.Karazin KhNU