Website Title

Харківський національній університет імені В.Н.Каразіна

Біологічний Факультет


V.N.Karazin Kharkiv National University

School of Biology

Website Title
 
 
Персональна сторінка

 

Багацька Наталя Василівна

– доктор біологічних наук, професор

– професор кафедри генетики та цитології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

– зав. лабораторії медичної генетики ДУ Інститут охорони здоров'я дітей і підлітків Національної Академії Медичних Наук України

– член редколегії журналу Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія ; журналу «Український журнал дитячої ендокринології».

 

Адреса: пл. Свободи 4, м. Харків, 61022

тел. +380577075571, +380572626112

Кiмната: 6-18

e-mail: 

  • ORCID
  • Google Scholar
  • Research Gate

 

 

Дисципліни

с/к «Цитогенетика человека», с/к «Основы медицинской генетики», с/к «Медицинская генетика с основами медико-генетического консультирования»; с/к «Цитогенетика людини», с/к «Основи медичної генетики», с/к «Медична генетика з основами медико-генетичного консультування», «Cytogenetics man», «Fundamentals of medical genetics»,  «Medical genetics with the basics of the medico-genetic counseling».

 

Наукові інтереси: Дослідження генетичних аспектів мультифакторіальних захворювань(ревматичних, ендокринних, психічних). Галузь досліджень – медична генетика

Закінчила ХНУ імені В.Н.Каразіна у 1982 році, біологічний ф-т, кафедру генетики та цитології. У 1991 році захистила кандидатську дисертацію, у 2004 році – докторську дисертацію за фахом «генетика». Є автором більше за 260 наукових публікацій.

Керівник аспірантури за фахом генетика.

 

Наукові праці (вибране)

Kovaleva V.I., Bagatskaya N.V. Cytogenetic effects in peripheral blood lymphocytes in the offspring of Chernobyl nuclear power plant accident responders under the influence of mitomycin С in vitro and folic acid in vivo // Cytology and genetics. – 2013. – Vol. 47, N 1. – P. 53-57.

Багацька Н.В. Особливості каріотипу супружних пар із порушеннями репродуктивної функції // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: Зб. наук. пр. – Київ – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С.401-410.

Багацька Н.В. Чинники ризику формування порушень статевого розвитку у хлопців, які мешкають у різних умовах // Український журнал дитячої ендокринології. – 2013. – №2. – С. 20-21.

Bagatskaya N.V., Sweedan E. Gh. Spontaneous and induced mutagenesis peculiarities in peripheral blood lymphocytes of patients with depressive disorders // International journal of applied and fundamental research. – 2014. – (ISSN 1996-3955). – N1. [Электронный журнал]. Режим доступа к журналу: URL: www.science-sd.com/456-24475.

Багацька Н.В. Індивідуальна гіперчутливість лімфоцитів периферичної крові на мутагенне навантаження мітоміцином С у хворих із депресією // Бьдещите изследования-2014. Материалы за Х международна научна практична конференция, София. – 17-25 февруари, 2014. – Т.38 Биологии. – С.82 – 84.

Багацька Н.В. Частота спонтанного та індукованого мутагенезу в лімфоцитах периферичної крові дітей із депресивними розладами // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Зб. наук. пр. – К., 2014. – Т.14. – С. 186-190.

Патент на корисну модель, № 94784 МПК 8,9 А61В 10/00, G01N 33/48. Спосіб визначення імунореактивності організму хворих на ювенільний ревматоїдний артрит. Автори: Н.В.Багацька, І.С.Лебець, О.В. Медзяновська // Заявлено 10.07.2014. Опубліковано 10.07.2014. – Бюл. №.23. – 6 с.

Proskurina T., Bagatska N. Mutagen mitomycin C used is a model in the study of its in vitro impact on the chromosomal apparatus of probands with depression and adolescent in the control group // 9-th International Conference of Early Psychosis, 17-19 november, Tokyo, Japan, 2014.

Багацька Н.В. Цитогенетика людини. Навчальний посібник. – 2014. – Вид-во: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 164 с.

Багацька Н.В., Медзяновська О.В. Визначення імунореактивності організму дітей і підлітків, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип.1 (117). – С.88-91.

Proskurina T., Bagatska N., Reshetovska N., Аl-Аnni Еnass Hg. Sweedan. Environmental and hereditary factors in the formation of depressive disorders in children and adolescents // Excellence in Psychiatry across Europe: Practice, Education, Research, 23rd European Congress of Psychiatry (EPA 2015), Vienna, Austria, 28-31 March 2015.

Bagatska N.V., Medzianovska E.V., Nefidova V.E. Individual hypersensitivity of the peripheral blood lymphocytes to the in vitro action of mitomycin C in children and adolescents with juvenile rheumatoid arthritis // Massachusetts Review of Science and Technologies. – 2015. – Vol.6, № 2(12). – Р. 593-598.

 

 

Загальна інформація
Співробітники
Історія кафедри
Навчальний процес
Розклад занять
Бакалавр
Магістр / Спеціаліст
Студентська
Аспірантура
Наукова робота
Колекція ліній дрозофіли
Конференції
Наші випускники
Працевлаштування
Факультет
Університет
Вісник
Бібліотека ХНУ

Презентація кафедри

2007-2016 © Department of Genetics & Cytology V.N.Karazin KhNU