Website Title

Харківський національній університет імені В.Н.Каразіна

Біологічний Факультет


V.N.Karazin Kharkiv National University

School of Biology

Website Title
 
 
Персональна сторінка

 

 

Герман Олена Юріївна

 

– кандидат біологічних наук

– доцент кафедри генетики та цитології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

 

Адреса: пл. Свободи 4, м. Харків, 61022

Кiмната: 6–17

тел. +380577075147

e-mail: elenagerman2009@gmail.com

  • ORCID
  • Google Scholar
  • Research Gate  

Дисципліни

3 курс: Об’єкти та методи в генетиці

4 курс: Мутагенез (модулі, що стосуються радіаційної генетики), ВСП Облік мутацій у рослин

5 курс: Генетична та клітинна інженерія, ВСП Цитогенетика рослин

 

Наукові інтереси: Наукові інтереси зосереджені в галузі радіаційної цитогенетики. Дослідження присвячені вивченню механізму індукції та прояву радіоадаптивної відповіді клітин, як захисної реакції від дії високих доз радіації, в залежності від генотипу і періоду онтогенезу рослин.

В 2008 р. відбувся захист кандидатської дисертації Індукція і прояв радіоадаптивної відповіді клітин інбредних та гетерозисних рослин.

 

Наукові праці (вибране)

Баева Е.Ю. Влияние хранения облученных семян на проявление радиоадаптивного ответа клеток корневой меристемы проростков Helianthus annuus L. с разным генотипом // Вестник Харьковского национального аграрного университета. Сер. Биология. – 2007. – Вип. 2 (11). – С. 93-99.

Баева Е.Ю. Изменение цитогенетических показателей радиоадаптивного ответа при хранении семян Helianthus annuus L. с разным генотипом // Досягення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: Зб. наук. пр. – К.: Логос, 2007. – Т. 1. – С. 7-11.

Шестопалова Н.Г., Баева Е.Ю. Радиоадаптивный ответ клеток листовой меристемы инбредных линий и гетерозисных растений Helianthus annuus L. в период раннего и позднего онтогенеза // Цитология и генетика. – 2007. – Т. 44, № 6.  – С. 44-49. >>>

Герман Е.Ю., Баева Т.И., Винокурова Л.В., Шестопалова Н.Г. Изменение уровня и спектра хромосомных мутаций при формировании радиоадаптивного ответа инбредных и гетерозисных растений Helianthus annuus L. // Матеріали IX з’їзду  Українського товариства  генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова. – м. Алушта, 24-28 вересня 2012р.  

 

Загальна інформація
Співробітники
Історія кафедри
Навчальний процес
Розклад занять
Бакалавр
Магістр / Спеціаліст
Студентська
Аспірантура
Наукова робота
Колекція ліній дрозофіли
Конференції
Наші випускники
Працевлаштування
Факультет
Університет
Вісник
Бібліотека ХНУ

Презентація кафедри

2015 © Department of Genetics & Cytology V.N.Karazin KhNU