Website Title

Харківський національній університет імені В.Н.Каразіна

Біологічний Факультет


V.N.Karazin Kharkiv National University

School of Biology

Website Title
 
 
Історія кафедри
В.Л.РижковКафедру було засновано в Харківському університеті в 1933 р. і спочатку вона мала назву кафедра загальної біології та генетики. Засновником та першим завідувачем кафедри був професор В.Л.Рижков, автор книг Мутації та хвороби хлорофілового зерна (1933 р.), Генетика статі (1936 р.), пізніше відомий вірусолог, член-СРСРкореспондент Академії Наук СРСР.
З 1937 р. у зв’язку з від’їздом В.Л.Рижкова до Москви кафедрою завідує І.М.Поляков, пізніше член-кореспондент Академії Наук УРСР. Кафедру було перейменовано в кафедру дарвінізму та генетики. І.М.Поляков приділяє велику увагу популяризації теорії Дарвіна, видає перший впідручник з дарвінізму, готує переклад на українську мову книги Походження видів. Основним напрямком наукових робіт кафедри стають еволюційна генетика та цитогенетика.
У 1948 р. напрямок робіт кафедри різко змінюється, завідувачем був назначений професор В.М.Нікітін, пізніше академік Академії Наук УРСР, а з 1953 по 1966 рр. кафедрою завідує доцент М.П.Воловік. В цей період на кафедрі вивчалися вікові зміни у сільськогосподарських тварин при їх направленому вирощуванні (М.В.Воловік), типи нервової системи у коней (І.Д.Монаков). З 1954 р. доцентом В.Г.Шахбазовим були розпочаті дослідження внутрішньовидової та міжвидової гібридизації шовкопрядів та прояву у них гетерозису.
З 1966 по 2004 рр. кафедрою завідує професор В.Г.Шахбазов. Кафедру перейменовано в кафедру генетики та цитології. Основними науковими напрямками кафедри стають фізіологічна, біофізична та молекулярна генетика і цитофізіологія. Ведуться комплексні дослідження по проблемі гетерозису та неспецифічної стійкості. При кафедрі відкривається аспірантура, організується відділ генетики у НДІ біології ХДУ. Створюються генетичні колекції дрозофіли, шовкопряда, деяких сільськогосподарських рослин. Крім рослин та тварин, об’єктом генетичних досліджень стає людина. На основі експериментальних даних В.Г.Шахбазовим сформульована біофізична концепція гетерозису, розроблені методи прогнозування гетерозису та неспецифічної стійкості у рослинництві, шовківництві, птахівництві.
У 2004–2005 рр. кафедру очолює професор А.І.Божков. У 2005 р. у зв’язку з Воробйова Людмила Іванівнавідкриттям кафедри молекулярної біології та біотехнології професор А.І.Божков перейшов на її завідування.
З 2005 р. кафедрою завідує доцент Л.І.Воробйова. Науковий профіль кафедри, закладений В.Г.Шахбазовим, не змінюється: продовжуються дослідження механізмів формування та прояву пристосованості організмів, у тому числі при ефекті гетерозису, на організменому, хромосомному та молекулярному рівнях. Ведуться роботи з вивчення експресивності ознак у зв’язку з проблемою пристосованості. Проводиться генетичний аналіз ознак поведінки та вивчається їх зв’язок з пристосованістю організмів. У відкритій при кафедрі лабораторії молекулярної генетики вивчається метилування ДНК як механізм регуляції експресії генів у зв’язку з деякими захворюваннями людини.
Загальна інформація
Співробітники
Історія кафедри
Навчальний процес
Розклад занять
Бакалавр
Магістр / Спеціаліст
Студентська
Аспірантура
Наукова робота
Колекція ліній дрозофіли
Конференції
Наші випускники
Працевлаштування
Факультет
Університет
Вісник
Бібліотека ХНУ

Презентація кафедри

2007-2015 © Department of Genetics & Cytology V.N.Karazin KhNU