Website Title

Харківський національній університет імені В.Н.Каразіна

Біологічний Факультет


V.N.Karazin Kharkiv National University

School of Biology

Website Title
 
 
Персональна сторінка

 

 

Страшнюк Володимир Юрійович

 

–провідний науковий співробітник

–професор кафедри генетики та цитології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

 

 

Адреса: пл. Свободи 4, м. Харків, 61022

Кiмната: 6–10

тел. +380577075571

e-mail:  strashnyuk@univer.kharkov.ua

 

 

Дисципліни

Курс Основи селекції; спецкурси: Генетика статі, Білково-нуклеїнові взаємодії

 

Наукові інтереси: Цитогенетика дрозофіли, генетика кількісних ознак, генетика розвитку

 

Рік народження: 1961р. Володимир Юрійович Страшнюк закінчив у 1984 біологічний факультет Харківського державного університету за спеціальністю «Біолог. Викладач біології та хімії». Спеціалізувався на кафедрі генетики і цитології. З 1984 р. по 1988 р. навчався в аспірантурі при кафедрі генетики і цитології. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «генетика». Має вчене звання «старший науковий співробітник» (2003 р.). З 1988 р до теперішнього часу працює у відділі генетики НДІ біології ХНУ, з 2014 р. займає посаду провідного наукового співробітника. У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Структурно-функціональні характеристики політенних хромосом і прояви кількісних ознак у Drosophila melanogaster Meig.» за спеціальністю 03.00.15 – «генетика». В.Ю. Страшнюк поєднує наукову роботу з навчальною: з 2002 р. до 2013 р. працює на посаді доцента, а з 2013 р. – на посаді професора кафедри генетики і цитології ХНУ, керує науковими роботами бакалаврів, магістрів, аспірантів.
В.Ю. Страшнюк є кваліфікованим фахівцем у галузі генетики дрозофіли, сфера його інтересів: генетика кількісних ознак, цитогенетика, генетика розвитку. Він автор більше 90 наукових праць, має 1 авторське свідоцтво, 4 патенти України.

 

Наукові праці (вибране)

Пат. Україна, № 52573, МПК 2006 G01N33/554. Спосіб визначення активності біологічно активної речовини / В.Ю. Страшнюк, А.В. Усачов;  заявник та правовласник Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – № u 2010 04098; заявл. 08.04.2010; опубл. 25.08.2010,  Бюл. 16. – 4 с.
Шакина Л.А., Страшнюк В.Ю. Генетические, молекулярные и гуморальные механизмы, регулирующие эндоцикл // Генетика. – 2011. – Т. 47, № 10. – С. 13–22.
Страшнюк В.Ю. Вариабельность степени политении гигантских хромосом как фактор дифференциальной приспособленности и адаптации у Drosophilamelanogaster Meig. // Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології. – Збірник наук. праць ІІІ Міжнар. наук. конф. (Канів, 12–16 травня 2012 р.). – Київ, 2012. – С. 109–112.
Страшнюк В.Ю. Вариабельность степени политении гигантских хромосом как фактор дифференциальной приспособленности и адаптации у Drosophilamelanogaster Meig. // Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології. – Збірник наук. праць ІІІ Міжнар. наук. конф. (Канів, 12–16 травня 2012 р.). – Київ, 2012. – С. 109–112.
Страшнюк В.Ю. Структурно-функціональні характеристики  політенних хромосом і прояви кількісних ознак у Drosophilamelanogaster Meig. –  Автореф. дис... д-ра біол. наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика. – ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», Київ, 2012. – 40 с.
Скоробагатько Д.А., Страшнюк В.Ю., Мазилов А.А. Влияние γ-облучения на проявление количественных признаков и нестабильность признака Bar у Drosophilamelanogaster Meig. // Вісник проблем біології і медицини. – 2013. – Вип. 2 (100). – С. 106–111.
Страшнюк В.Ю., Шаламов Ю.А. Пуфовая активность политенных хромосом у  Drosophilamelanogaster в связи с различиями по степени политении и условиями температуры // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. праць. – К.: Логос, 2013. – Т. 12. – С. 84–88.
Пат. Україна, № 90336. МПК (2013.01) G01N 33/554. Спосiб визначення генотоксичної дії хімічного або фізичного чинника / Страшнюк В.Ю., Шакіна Л.О., Скоробагатько Д.О.; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. № u 2013 13929; заявл. 02.12.2013; опубл. 26.05.2014, Бюл. № 10. 4 с.
Страшнюк В., Горенська О., Марченко А., Какпаков В. Індукція ранніх екдизонових пуфів у слинних залозах Drosophilamelanogasterпід впливом синтетичних аналогів екдистерону за умов invitro // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологія. – 2014. – Вип. 66. – С. 25–28.
Скоробагатько Д. А., Шакина Л.А., Страшнюк В. Ю., Мазилов А. А. Летальное и рекомбиногенное действие γ-излучения в генетически нестабильной линии Bar Drosophilamelanogaster // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2015. – Т. 55, № 2. – С. 145–154.

 

 

Загальна інформація
Співробітники
Історія кафедри
Навчальний процес
Розклад занять
Бакалавр
Магістр / Спеціаліст
Студентська
Аспірантура
Наукова робота
Колекція ліній дрозофіли
Конференції
Наші випускники
Працевлаштування
Факультет
Університет
Вісник
Бібліотека ХНУ

Презентація кафедри

2007-2016 © Department of Genetics & Cytology V.N.Karazin KhNU