Website Title

Харківський національній університет імені В.Н.Каразіна

Біологічний Факультет


V.N.Karazin Kharkiv National University

School of Biology

Website Title
 
 
 Навчальний процес

Кафедра розташована на 6 поверсі біологічного факультету (аудиторії 6–10 – 6–24). Більша частина занять проводиться у приміщеннях кафедри. Частина занять проводиться на базі лабораторії медичної генетики ДУ Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України.

Науково-педагогічний склад кафедри бере участь у підготовці бакалаврів за напрямом Біологія (1–4 курси). Студенти мають можливість спеціалізуватися у галузі генетики, обравши відповідний напрямок серед дисциплін професійної і практичної підготовки.

Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр

Кафедра генетики і цитології на 5 курсі на базі підготовки бакалавр біології здійснює підготовку за спеціальністю 8.04010209 – Генетика (освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр). Магістерська програма для генетиків включає такі курси: Генетика популяцій, Генетика поведінки, Геноміка, Генетична та клітинна інженерія, Білково-нуклеїнові взаємодії (нормативні дисципліни), спеціальний курс Особлива генетика та великі спецпрактикуми: Цитогенетика рослин, Цитогенетика тварин (вибіркові дисципліни). Склад та зміст загальних та спеціальних курсів, що викладаються, було розроблено згідно домінуючих тенденцій розвитку генетики та потребам країни у фахівцях у певних галузях генетики та селекції. Тривалість навчання  – 1 рік.

Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр, спеціальність Генетика

Кафедра генетики і цитології на 5 курсі на базі підготовки бакалавр біології здійснює підготовку за спеціальністю 7.04010209 – Генетика (освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст).

Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст, спеціальність Генетика

Фахівці кафедри залучені до підготовки спеціалістів (7.04010201) та магістрів (8.04010201) за спеціальністю Біологія.

Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр, спеціальність Біологія

Анотації дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст, спеціальність Біологія

Студенти кафедри мають можливість проходити виробничу, переддипломну та науково-дослідну практику у різних наукових установах м. Харкова та області: НДІ рослинництва імені В.Я. Юр'єва УААН (лабораторія генетики і біотехнології), НДІ птахівництва УААН (відділ селекції та генетики), НДІ овочівництва УААН (відділ селекції), ДУ Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України (лабораторія медичної генетики), ДУ Інститут проблем ендокринної патології. Це є важливим етапом у підготовці дипломних робіт та першим кроком до успішного працевлаштування.

Теми дипломних робіт частини студентів пов'язані з науковою тематикою кафедри: генетика людини (проф. Л.О.Атраментова); генетика рослин, радіобіологія (проф. Н.Г.Шестопалова); цитогенетика людини (проф. Н.В.Багацька); механізми формування та прояву пристосованості організмів, генетичний аналіз ознак поведінки; механізми регуляції експресії генів (проф. Л.І.Воробйова).

Перелік тем бакалаврських робіт

Перелік тем дипломних робіт

 

Загальна інформація
Співробітники
Історія кафедри
Навчальний процес
Розклад занять
Бакалавр
Магістр / Спеціаліст
Студентська
Аспірантура
Наукова робота
Колекція ліній дрозофіли
Конференції
Наші випускники
Працевлаштування
Факультет
Університет
Вісник
Бібліотека ХНУ

Презентація кафедри

2007-2015 © Department of Genetics & Cytology V.N.Karazin KhNU