Website Title

Харківський національній університет імені В.Н.Каразіна

Біологічний Факультет


V.N.Karazin Kharkiv National University

School of Biology

Website Title
 
 
Персональна сторінка

 

 

Волкова Наталя Євгенівна

– кандидат біологічних наук

– старший науковий співробітник кафедри генетики та цитології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

– доцент кафедри генетики та цитології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

секретар кафедри

Адреса: пл. Свободи 4, м. Харків, 61022

Кiмната: 6–16

тел. +380577075571

e-mail:

Дисципліни

Генетичний аналіз – 4 курс, 1 семестр (бакалаври – генетики, с/к)
Генетичний аналіз - 4 курс, 1 семестр (бакалаври – генетики, всп)
Особлива генетика – 5 курс, 1 семестр (спеціалісти, с/к), 2 семестр (магістри, с/к).
Medical Biology (practice) – 1-st year, 2-d semester, FFM

 

Область наукових досліджень: Генетика кількісних ознак, генетика поведінки, моделювання нейропатологій людини на дрозофілі.

Навчалась на біологічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, у 2004 році отримала диплом магістра “з відзнакою”. Під час навчання двічі була нагороджена грамотами ГУОН Харківської облдержадміністрації. З 2004 по 2007 р. навчалась у аспірантурі за спеціальністю “Генетика”. У січні 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук. З серпня 2006 року по січень 2009 р. обіймала посаду молодшого наукового співробітника на кафедрі генетики і цитології. З січня 2009 р. обіймає посаду старшого наукового співробітника на кафедрі генетики і цитології. Як аспірантка та молодий науковець була нагороджена стипендією Харківського міського благодійного фонду Юрія Сапронова в галузі “науки про життя (біологія й екологія)” у 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 та 2010/2011 роках відповідно.

Активно займається науковою роботою: проводить наукові дослідження, за результатами яких на даний момент опубліковано 17 наукових статей (три з них у міжнародних виданнях); неодноразово виступала з доповідями на наукових конференціях, які проходили в Україні та закордоном (Росія, Німеччина); двічі її роботи посідали призові місця на конкурсах наукових робіт, які проводились у межах наукових конференцій молодих учених. Є членом Українського товариства генетиків та селекціонерів. Бере участь у науковій підготовці студентів 3 курсу, випускників-бакалаврів та магістрів.

 

Перелік наукових праць

 Підручники

Воробйова Л.І., Тагліна О.В., Волкова Н.Є. Генетика поведінки тварин. – Харків, 2011. (у друці).

 

Монографії

Волкова Н.Е., Навроцкая В.В., Филипоненко Н.С., Костенко В.В., Багацкая Н.В., Воробьёва Л.И. Роль метил-обогащенной диеты в проявлении количественных признаков Drosophila melanogaster // Актуальные проблемы химии, биологии и медицины: монография. – Красноярск: Научно-инновационный центр, 2011. – 282 с. – Глава 4, с. 52–64.

 

Статті

Волкова Н.Е., Воробьёва Л.И. Генетические аспекты полового поведения // Експериментальна і клінічна медицина. - 2004. - № 4. - С. 54-57.

Волкова Н.Е., Воробьёва Л.И. Особенности наследования и значение для приспособленности компонентов полового поведения Drosophila melanogaster // Генетика. - 2005. - Т.41, № 5. - С. 614-619. (Volkova N. E., Vorobjova L. I. Inheritance Features of Mating Behavior Components in Drosophila melanogaster and Their Significance for Fitness // Russian J. Genetics. - 2005. - Vol. 41, № 5. - P. 490-494.).

Волкова Н.Е., Воробьёва Л.И. Влияние генных мутаций хромосом 1 и 2 на половое поведение Drosophila melanogaster // Вісник Одеського національного університету. Серія: біологія. - 2005. - Вип. 5, Т. 10. - С. 115 - 124.

Волкова Н.Е., Немчук Н.В., Воробьёва Л.И. Влияние возраста родителей на половое поведение Drosophila melanogaster // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія - 2005. - Випуск 1-2 (№709). - С. 77-84.

Волкова Н.Е., Шеремет О.Ю., Воробьёва Л.И. Половое поведение в мутантных линиях Drosophila melanogaster в условиях разной плотности популяции // Генетика. - 2006. - Т.42, № 4. - С. 494 - 500. (Volkova N. E., Sheremet O. Yu., Vorobjova L. I. Mating Behavior in Mutant Strains of Drosophila melanogaster at Different Population Densities // Russian J. Genetics. - 2006. - Vol. 42, № 4. - P. 392-396).

Волкова Н.Е., Воробьёва Л.И. Особенности наследования признаков полового поведения Drosophila melanogaster // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія - 2006. - Випуск 3 (№729). - С. 53-60.

Волкова Н.Е., Воробьёва Л.И. Взаимосвязь приспособленности и некоторых показателей полового поведения Drosophila melanogaster // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: Зб. наук. пр. - К.: Логос, 2007. - Т.1. - С. 206-211.

Волкова Н.Е., Воробьёва Л.И. Генетический анализ вклада отдельных хромосом в проявление признаков полового поведения Drosophila melanogaster // Генетика. - 2008. - Т.44, № 2. - С. 202 - 208. (Volkova N. E. and Vorobyova L. I. Genetic analysis of the contributions of individual chromosomes to the expression of mating behavior traits in Drosophila melanogaster // Russian J. Genetics. - 2008. - Vol. 44, № 2. - P. 165-170.)

Волкова Н.Є., Воробйова Л.І. Вплив пігментних мутацій на статеву поведінку Drosophila melanogaster / Фактори експериментальної еволюції організмів. Зб. наук. праць. К.: Логос, 2008. – С. 241–245.

Костенко В.В., Филипоненко Н.С., Волкова Н.Е., Воробьева Л.И. Изучение полового поведения линий Drosophila melanogaster, из природных популяций с различным уровнем радиационного заражения / Дрозофіла у експериментальній генетиці та біології. Зб. наук. праць. – Х.: ХНУ. – 2008. – С. 79–81.

Филипоненко Н.С., Волкова Н.Е., Костенко В.В., Глянько Е.А., Воробьева Л.И. Исследование компонентов приспособленности линий Drosophila melanogaster, полученных из природных популяций с территорий с различным уровнем радиационного загрязнения / Дрозофіла у експериментальній генетиці та біології. Зб. наук. праць. – Х.: ХНУ. – 2008. – С. 98–101.

Филипоненко Н.С., Волкова Н.Е., Воробьева Л.И. Анализ продолжительности жизни линий Drosophila melanogaster, полученных из природных популяций с территорий с различным уровнем радиационного загрязнения // Фактори експериментальної еволюції організмів. Зб. наук. праць. К.: Логос, 2009. – Т.6. - С. 402–406.

Костенко В.В., Волкова Н.Е., Воробьева Л.И. Аллель-специфическое действие мутаций в локусе white Drosophila melanogaster на локомоторную активность имаго разного пола // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології (м. Одеса, 6-10 вересня 2010 р.). – Одеса: Печатний дом, 2010. – с. 92 – 95.

Волкова Н.Е., Филипоненко Н.С., Григорьев Д.С., Воробьева Л.И. Гетерогенность популяций Drosophila melanogaster Украины по некоторым поведенческим признакам // Зб. наук. праць: Фактори експериментальної еволюції організмів. Т.8. – Київ: Логос, 2010. – С. 101-107.

Волкова Н.Е., Филипоненко Н.С., Воробьева Л.И., Навроцкая В.В., Костенко В.В., Исипенко Л.В., Евстафьев Д.С. Изменения количественных признаков Drosophila melanogaster при действии донора метильных групп – бетаина. Сообщение 1. Анализ компонентов приспособленности // Вестник Харьковского университета имени В.Н.Каразина. Серия: биология. – 2010. – Вып.12, №920. – С. 10–25.

Волкова Н.Е., Руденко Л.В., Навроцкая В.В., Воробьёва Л.И. Изменения количественных признаков Drosophila melanogaster при действии донора метильных групп – бетаина. Сообщение 2. Роль метил-обогащенной диеты в формировании признаков поведения // Вестник Харьковского университета имени В.Н.Каразина. Серия: биология. – 2011. – Вып. 13, № 947. – С. 74–80.

Волкова Н.Є., Григор’єв Д.С., Костенко В.В., Воробйова Л.І. Вплив штучних перебудов генотипу на адаптивно значущі ознаки поведінки Drosophila melanogaster // Вестник Харьковского университета имени В.Н.Каразина. Серия: биология. – 2011. – Вып.14, №971.

 

Тези доповідей

Volkova N. The Influence of Mutations on Mating Behavior of Drosophila melanogaster Males // Conference for Young Scientists, Ph.D. Students and Students on Molecular Biology and Genetics, dedicated to the golden jubilee of the double helix of the DNA and 30 anniversary of the Institute of molecular biology and genetics NAS of Ukraine. Kyiv, September 25-27 2003. - Kyiv, 2003 - P. 39.

Volkova N. The Influence of Recessive Mutations in Chromosome 1 on Mating Behavior of Drosophila melanogaster Females // “Актуальні проблеми біології в дослідженнях молодих учених Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна”: Наукова конференція молодих учених. Харків, 11-13 листопада 2003 р. - Харків, 2003. - С. 41-42.

Волкова Н.Е. Значение компонентов полового поведения для приспособленности Drosophila melanogaster // “Сучасні проблеми науки та освіти”: 5-а Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція. Алушта, 30 квітня - 10 травня 2004 р. - Харків, 2004. - С. 75.

Воробьёва Л.И., Волкова Н.Е. Генетический анализ брачного поведения Drosophila melanogaster // Генетика в ХХI веке: современное состояние и перспективы развития: ІІІ Съезд Всероссийского общества генетиков и селекционеров. Москва, 6-12 июня 2004 г. - Москва, 2004. - Т 1. - С.44.

Волкова Н.Е., Воробьёва Л.И. Влияние некоторых морфологических мутаций в хромосомах 1 и 2 на половую активность самцов Drosophila melanogaster // Генетика в современном обществе: Конференция, посвящённая 70-летию кафедры генетики и цитологии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Харьков, 14-15 октября 2004 г., - Харьков, 2004. - С. 14-15.

Волкова Н.Є. Вплив морфологічних мутацій у хромосомах 1 і 2 на компоненти статевої поведінки Drosophila melanogaster // “Молодь і поступ біології”: I Міжнародна конференція студентів та аспірантів. Львів, 11-14 квітня 2005 р. - Львів, 2005. - С. 122-123.

Волкова Н.Є. Вплив фактору щільності культури на статеву поведінку Drosophila melanogaster // “Біологічні дослідження молодих учених в Україні”: V Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів. Київ, 15-16 вересня 2005 р. - Київ, 2005. - С. 15-16.

Volkova N. Mutational and Hybrid Analysis of Drosophila melanogaster Mating Behavior // “Biology at Work”: 7-th International EMBL PhD Student Symposium. Heidelberg, December 1-3 2005. - Heidelberg, 2005. - P.117.

Волкова Н.Є. Вплив віку батьків на статеву поведінку потомства першого покоління Drosophila melanogaster // “Молодь і поступ біології”: II Міжнародна конференція студентів та аспірантів. Львів, 21-24 березня 2006. - Львів, 2006. - С. 138-139.

Волкова Н.Е. Роль генетических и средовых факторов в детерминации полового поведения Drosophila melanogaster // Генетика в России и мире: Международная конференция, посвящённой 40-летию Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН. Москва, 28 июня - 2 июля 2006 г. - Москва, 2006. - С. 35.

Волкова Н.Є. Роль системи генотипу у формуванні ознак статевої поведінки Drosophila melanogaster // “Молодь і поступ біології”: III Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів. Львів, 23-27 квітня 2007 р. - Львів, 2007. - С. 155-156.

Волкова Н.Е., Воробьёва Л.И. Роль системы генотипа в детерминации признаков полового поведения Drosophila melanogaster // IV Всероссийская конференция по поведению животных. Москва, 23.10 - 1.11 2007 г. - Москва, 2007. - С. 40 - 41.

Волкова Н.Е. Генетический анализ вклада отдельных хромосом в проявление признаков полового поведения Drosophila melanogaster // "Системный контроль генетических и цитогенетических процессов": Международная школа-конференция, посвященная 100-летию со дня рождения М.Е. Лобашева. Санкт-Петербург, 10-13 ноября 2007 г. - Санкт-Петербург, 2007. - С. 42-43.

Волкова Н.Є. Вплив мутацій, які порушують обмін триптофану, та генетичного фону на статеву поведінку Drosophila melanogaster // “Молодь і поступ біології”: IV Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів. Львів, 7-10 квітня 2008 р. - Львів, 2008. - С. 128-129.

Волкова Н., Філіпоненко Н. Аналіз показників статевої поведінки ліній Drosophila melanogaster, отриманих з природних популяцій з різним рівнем радіоактивного забруднення // “Молодь і поступ біології”: V Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів. Львів, 12-15 травня 2009 р. - Львів, 2009. - С. 98-99.

Волкова Н.Е., Филипоненко Н.С., Воробьёва Л.И. Сравнительный анализ приспособленности генотипов Drosophila melanogaster, сформировавшихся в условиях различного уровня радиационного загрязнения среды обитания // Съезд генетиков и селекционеров, посвящённый 200-летию со дня рождения Чарльза Дарвина; V Съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров (Объединённый). Москва, 21-28 июня 2009 г. – Т. 2. – Москва, 2009. – С. 322.

Волкова Н.Е., Филипоненко Н.С. Анализ приспособленности линий Drosophila melanogaster, полученных из природных популяций с различным уровнем загрязнения // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (17-19 ноября 2009 г., Рязань). – Рязань, НП Глобус губернии. – 2009. – С. 55-56.

Н.С. Филипоненко, Н.Е. Волкова, Е.Н. Шестакова, Л.И. Воробьева Половой диморфизм и гетерогенность продолжительности жизни популяций Drosophila melanogaster Украины // Генетика продолжительности жизни и старения: Тезисы докладов Международной конференции. – Сыктывкар, 2010. – 76 с. – (Коми научный центр УрО РАН). – С. 32-33.

Волкова Н.Е., Филипоненко Н.С. Половой диморфизм и гетерогенность популяций Drosophila melanogaster Украины по показателям приспособленности // Тезисы докладов Международной научной конференции и Международной школы для молодых ученых Проблемы экологии. - Иркутск, 2010. – С.196.

Волкова Н.Е., Костенко В.В., Филипоненко Н.С., Воробьева Л.И. Влияние метилирующего агента – бетаина на локомоторную активность Drosophila melanogaster // Материалы Конгресса Нейронаука для медицины и психологии. – Судак, 2011. – С. 118-119.

Костенко В.В., Филипоненко Н.С., Волкова Н.Е., Воробьева Л.И. Сравнительный анализ компонентов приспособленности выборок 2007 и 2008 гг. из природных популяций Drosophila melanogaster Украины, обитающих на территориях с разным уровнем радиационного загрязнения // Актуальные проблемы токсикологии и радиобиологии: Тезисы докладов Российской научной конференции с международным участием. – СПб: ООО Издательство Фолиант, 2011. - С. 42-43.

Филипоненко Н.С., Костенко В.В., Волкова Н.Е., Воробьева Л.И. Сравнительный анализ продолжительности жизни выборок 2007 и 2008 гг. из природных популяций Drosophila melanogaster Украины, обитающих на территориях с разным уровнем радиационного загрязнения // Актуальные проблемы токсикологии и радиобиологии: Тезисы докладов Российской научной конференции с международным участием, Санкт-Петербург, 2011. – СПб: ООО Издательство Фолиант, 2011. - С. 55.

 

Загальна інформація
Співробітники
Історія кафедри
Навчальний процес
Розклад занять
Бакалавр
Магістр / Спеціаліст
Студентська
Аспірантура
Наукова робота
Колекція ліній дрозофіли
Конференції
Наші випускники
Працевлаштування
Факультет
Університет
Вісник
Бібліотека ХНУ

Презентація кафедри

2015 © Department of Genetics & Cytology V.N.Karazin KhNU