Кафедра генетики і цитології ХНУ імені В. Н. Каразіна

Атраментова Любов Олексіївна

Атраментова Л. О. - Зав. Кафедрою Генетики і цитології ХНУ

Вчений ступіть: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри

+38 (057) 707-54-52
atramentova@karazin.ua

Навчальна робота

– навчальні дисципліни

 • 1-й рівень (бакалаврат): «Генетика людини», «Основи науково-дослідної роботи»
 • 2-й рівень (магістратура): «Методологія та організація наукових досліджень»
 • 3-й рівень (аспірантура): «Підготовка наукових публікацій та презентація результатів наукових досліджень», «Сучасна методологія біологічних досліджень», «Генетика об’єкту дослідження»

– підручники і навчальні посібники для ВНЗ:

 1. О.І.Литвиненко, Л.О.Атраментова. Генетика. Збiрник задач. Київ, “Вища школа», 1987.
 2. Л.А.Атраментова. Генетика человека.  Учебное пособие. – Харьков – ХГУ, – 1990. – 95 с.
 3. Л.А.Атраментова, А.М.Федота. Азбука биологии. Наследственность Москва, «Дом педагогики», 1997. 104 c.
 4. Атраментова Л.А. И.Я.Карнацевич. Сборник задач по генетике для 10-11 классов общеобразовательных учебных заведений. –  Харьков: Торсинг, 2002 – 112 с.
 5. Атраментова Л.О., Карнацевич І.Я. Збірник задач з генетики. – Харків: Торсінг , 2003. – 112 с. 
 6. Атраментова Л.О., Карнацевич І.Я. Збірник задач з генетики. – Харків: Торсінг , 2003, 2004. – 112 с.
 7. Атраментова Л.А., Филипцова О.В. Введение в психогенетику: Учебное пособие. – Москва: МСПИ, “Флинта”, 2004. – 472 с., ил. Атраментова Л.А., Филипцова О.В. Введение в психогенетику: Учебное пособие. 2 изд. – Москва: МСПИ, “Флинта”, 2007. – 471 с., ил.
 8. Атраментова Л.А., Филипцова О.В. Антропогенетика в медицине и криминалистике. – Практикум. – Х.: Колорит, 2005. – 206 с. (Серия «Университетская книга»).
 9. Атраментова Л.О., Філіпцова О.В. Генетика людини. – Навчальний посібник. – Х.: вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 164 с.
 10. Атраментова Л.О.,Утєвська О.М. Статистичні методи в біології: Підручник. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. – 288 с.
 11. Атраментова Л.О.,Утєвська О.М. Біометрія. Ч. 1. Характеристики розподілів. – Х.: Вид-во «Ранок», 2007. – 176 с.
 12. Атраментова Л.О.,Утєвська О.М. Біометрія. Ч. 2. Порівняння груп і аналіз зв’язку. – Х.: Вид-во «Ранок», 2007. – 176 с. 
 13. Атраментова Л.А.,Утевская О.М. Статистические методы в биологии: Учебник. – Горловка: ЧП «Видавництво Ліхтар», 2008. – 248 с.
 14. Атраментова Л.А. Задачи по генетике. – Горловка: ЧП «Видавництво Ліхтар», 2009. – 80 с.
 15. Атраментова Л.А. Статистический анализ медико-биологических данных. – Горловка: ЧП «Видавництво Ліхтар», 2009. – 80 с.
 16. Л.О.Атраментова. Задачник з генетики. Практична підготовка  до ЗНО. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 112    с.
 17. Атраментова Л.О.,Утєвська О.М. Статистика для біологів.– Х.: Вид-во «НТМТ», 2014. – 331 с.
 18. Атраментова Л.А.Дизайн я и статистика биологического исследования. Х.: Изд-во «НТМТ», 2014. – 256 с.
 19. Л.А.Атраментова. Проще некуда. Планирование исследования, анализ данных, представление результатов. – ФОП Мезина В.В. – Харьков, 2018. – 260 с.
 20. Л.А.Атраментова, О.М.Утевская. Статистические методы в биологии. – ФОП Мезина В.В. – Харьков, 2018. – 248 с.
 21. Атраментова Л.А., Филипцова О.В. Гены и поведение. – Харьков: «Ліхтар», «Современная печать», 2008. – 496 с.

Наукова робота

сфера наукових інтересів:

 • генетика
 • антропогенетика
 • медицинская генетика
 • популяционная генетика

публікації (статті з посиланнями):

 • Горпинченко М.Ю.,  Атраментова Л.О. Популяційно-генетичний аналіз населення Закарпатської області за даними прізвищ «Фактори експериментальної еволюції організмів». 2019 р.
 • Choongwon Jeong Oleg Balanovsky, Elena Lukianova, Nurzhibek Kahbatkyzy,Pavel Flegontov, Valery Zaporozhchenko, Alexander Immel, Chuan-Chao Wang, Olzhas Ixan,, Elmira Khussainova,, Bakhytzhan Bekmano, Victor Zaibert, Maria Lavryashina,Elvira Pocheshkhova, Yuldash Yusupov, Anastasiya Agdzhoyan, Sergey Koshel, Andrei Bukin, Pagbajabyn Nymadawa, Shahlo Turdikulova, Dilbar Dalimova, Mikhail Churnosov, Roza Skhalyakho, Denis Daragan, Yuri Bogunov, Anna Bogunova, Alexandr Shtrunov, Nadezhda Dubova, Maxat Zhabagin , Levon Yepiskoposyan, Vladimir Churakov, Nikolay Pislegin, Larissa Damba, Ludmila Saroyants, Khadizhat Dibirova,Lubov Atramentova, Olga Utevska, Eldar Idrisov, Evgeniya Kamenshchikova, Irina Evseeva, Mait Metspalu, Alan K. Outram, Martine Robbeets, Leyla Djansugurova, Elena Balanovska, Stephan Schiffels, Wolfgang Haak, David Reich and Johannes Krause. The genetic history of admixture across inner Eurasia // Nature. Ecology & Evolution / http: //doi.org/10.1038/s41559-019-0878-2 DispatchDate: 10.04.2019 ProfNo 878, p.1
 • Караченцев Ю.І., Полторак В.В., Кравчун Н.О., Атраментова Л.О., Горшунська М.Ю., Тижненко Т.В., Красова Н.С., Лещенко Ж.В., Ейсен Е., Почерняєв А.К., Гладких О.І., Черняєва О.А., Плохотніченко О.О., Міщенко Т.В. Метаболічний дисбаланс у хворих на цукровий діабет 2 типу за наявності та відсутності неалкогольної жирової хвороби печінки з урахуванням однонуклеотидного поліморфізму – 308 G > A гена фактору некрозу пухлин-α (TNF-α) // Проблеми ендокринної патології, 2018, №1, с.29-41.
 • Горпинченко М.Ю., Л.А.Атраментова. Характеристики чернігівській популяції за даними прізвищ. «Фактори експериментальної еволюції організмів». 2018. С.40-45.
 • Л.А.Атраментова. Курс антропогенетики в классическом университете. «Фактори експериментальної еволюції організмів». 2018. С.352-356.
 • Н.А.Козак, Л.А.Атраментова.Показатели естественного отбора в харьковской популяции. «Фактори експериментальної еволюції організмів». 2018. С.56-61.
 • Lubov Atramentova, Ekaterina Luchko, Olga Filiptsova. Impact of migration on the expression of aggression and empathy in urban populations // The Egyptian Journal of Medical Human Genetics, 2017.
 • Агджоян А.Т., Качанов Н.В., Юсупов Ю.М., Макмак Н.И., Мустафаева Л.А.,Атраментова Л.А., Балановская Л.В. Генетическая летопись Крымского полуострова по данным о генофонде караимов, крымских татар и греков // Вестник антропологии, № 3 (39) 2017, 91-97.
 • Е. В. Балановская, А.Т. Агджоян, М.К. Жабагин, Ю.М. Юсупов, Р.А. Схаляхо, Д.О. Долинина, А.Д. Падюкова, М.А. Кузнецова, Н.В. Маркина, Л.А. Атраментова, М.Б. Лавряшина, О.П. Балановский. Татары Евразии: своеобразие генофондов крымских, поволжских и сибирских татар  // Вестник Московского университета. Серия XXIII. Антропология № 3/2016: 75–85 .
 • Изменчивость STR локусов Y-хромосомы в популяциях украинцев / О.М. Утевская, Л.А. Атраментова, Е.В. Балановская, О.П. Балановский // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія. – 2015. – Т. 68. – С. 55–60.
 • Украинские фамилии как квазигенетические маркеры. Ассоциация с группами крови и гаплогруппами Y-хромосомы / М.Ю. Горпинченко, В.В. Буркова, О.М. Утевская, Л.А. Атраментова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Біологія. – 2015. – Вип. 25. – С. 101–109.
 • Горпинченко М.Ю. Значення показника «Індекс місця прізвища» при вивченні українських популяцій / М.Ю. Горпинченко, О.М. Утєвська, Л.О. Атраментова // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 70. – С. 74–81.
 • Популяции Закарпатья и Буковины на генетическом фоне окружающих территорий / О.М. Утевская, М.И. Чухряева, А.Т. Агджоян и др. // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія – 2015. – Вип. 6, № 2.  – С. 133–140.
 • Сходство и различия генофондов украинских и русских популяций Слобожанщины по маркерам Y хромосомы / О.М. Утевская, А.С. Пшеничнов, Х.Д. Дибирова и др. // Цитология и генетика. – 2015. – Т. 49, № 4. – С. 40–50.
 • Истоки формирования украинского генофонда по данным об Y–хромосоме / О.М. Утевская, А.Т. Агджоян, Е.В. Балановская и др. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Біологія. – 2013. – Вип. 18, № 1079. – С. 87–98.
 • Genomic analyses inform on migration events during the peopling of Eurasia. / L. Pagani, D. Lawson, E. Jagoda et al. // Nature. – 2016. – Vol. 21, № 538. – Р. 238–242.
 • Human Y Chromosome Haplogroup N: A Non-trivial Time-Resolved Phylogeography that Cuts across Language Families. / A. Ilumäe, M. Reidla, M. Chukhryaeva et al.  // Am J Hum Genet. – 2016. – Jul 7. – Vol. 99, № 1. – Р. 163–173.
 • Genetic heritage of the Balto-Slavic speaking populations: a synthesis of autosomal, mitochondrial and Y-chromosomal data. / A. Kushniarevich, O.Utevska, M. Chuhryaeva et al. // PLoS One. – 2015. –Vol. 10, №  9. – e0135820.
 • A recent bottleneck of Y chromosome diversity coincides with a global change in culture. / M. Karmin, L. Saag, M. Vicente et al. // Genome Res. – 2015. – Vol. 25, № 4. – P. 459–466.
 • Deep phylogenetic analysis of the Y-hromosomal haplogroup G1 reveals migrations of Iranic speakers between South-West Asia and the Eurasian steppe. / O. Balanovsky, M. Zhabagin, A. Agdzhoyan et al. // PLoS One. – 2015. – Vol 10, № 4. – e0122968.
 • Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day Europeans. / I. Lazaridis, N. Patterson, A. Mittnik et al. // Nature. – 2014. –Vol. 513, №  7518. – P. 409–413.
 • Analysis of genetic diversity of Russian regional populations based on STR markers used in DNA identification / V. Yu. Pesik, A. A. Fedunin, A. T. Agdzhoyan, O. M. Utevska et al. // Russian Journal of Genetics. – 2014. – Vol. 50, № 6. – P. 626–633.
 • Genetic affinities of Ukrainians from maternal perspective. / A. Pshenichnov, O. Balanovsky, O. Utevska et al. // American Journal of Physical Anthropology. – 2013. – Vol. 152, № 4. – Р. 543–550.
 • Тюрки Кавказа: сравнительный анализ генофондов по данным о Y-хромосоме. / Р.А. Схаляхо, Э.А. Почешхова, И.Э. Теучеж и др. // Вестник Московского университета. Серия XXIII Антропология. – 2013. – № 2. – С. 34–49.
 • Генофонды абхазо–адыгских народов, грузин и армян в евразийском контексте. / И.Э. Теучеж, Э.А. Почешхова, Р.А. Схаляхо и др. // Вестник Московского Университета. Серия XXIII “Антропология”. – 2013. – № 2. – С. 49–62.
 • Genetic Ecological Monitoring in Human Populations: Heterozygosity, mtDNA Haplotype Variation, and Genetic Load. / O.P. Balanovsky, S.M. Koshel, V.V. Zaporozhchenko et al.  // Russian Journal of Genetics. – 2011. – Vol. 47, №  11. – Р. 1353–1363.
 • Взаимодейстие генофондов народов Кавказа и восточных славян по данным о полиморфизме Y хромосомы. / О.П. Балановский, Х.Д. Дибирова, А.Г. Романов, О.М. Утевская и др. // Вестник Московского университета. Серия XXIII Антропология. – 2011. – № 1. – С. 69–75.
 • Основные черты митохондриального генофонда восточных славян. / О.П. Балановский, А.С. Пшеничнов, С.А. Фролова и др. // Медицинская генетика. – 2010. – Т. 9, №  1. – С. 29–37.
 • Genetic demographic analysis of western Ukrainian populations: the marriage structure of populations from the Khmel’nitskii oblast with respect to ethnicity and birthplace. / L.A. Atramentova, M.L. Ishchuk, O.M. Utevskaia // Russian Journal of Genetics. – 2004. – Vol. 40, № 8. – P. 1131–1137.
 • Genetics of Indo–European populations: the past, the future. / O. Balanovsky, O. Utevska, E. Balanovska // Journal of Language Relationship. – 2013. – № 9. – P. 23–37.
 • Сходство украинских популяций из различных территориальных подразделений по маркерам Y–хромосомы / О.М. Утевская, А.Т. Агджоян, А.С. Пшеничнов и др. // Факторы экспериментальной эволюции организ-мов: сб. наук. праць. – К.: Логос, 2013. – Т. 13. – С. 338–341.
 • Украинские фамилии как квазигенетические маркёры. Ассоциация с группами крови и гаплогруппами Y-хромосомы / Горпинченко М.Ю., Буркова В.В., Утевская О.М., Атраментова Л.А. // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2015. – Вип. 25.
 • О.М. Утевская, Л.А. Атраментова, Е.В. Балановская, О.П. Балановский. Изменчивость STR локусов Y-хромосомы в популяциях украинцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія // 2015.
 • Происхождение основных групп казачества по данным о полиморфизме Y-хромосомы /Утевская О. М., М. И. Чухряева, Р. А. Схаляхо, Х. Д. Дибирова, И. Э. Теучеж, А. Т. Агджоян, Атраментова Л. А., Е. В. Балановская, О. П. Балановский // Вісник Одеського національного університету. Серія: Біологія // 2015. – Т. 20, Вип. 2, № 37. – С. 61-69.
 • О.М. Утевская, М.И. Чухряева, А.Т. Агджоян, Л.А. Атраментова, Е.В. Балановская, О.П. Балановский. Популяции Закарпатья и Буковины на генетическом фоне окружающих территорий // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина // 2015. – 6(2). – С. 133-140.
 • Утевская О.М., Дибирова Х.Д., Чухряева М.И., Агджоян А.Т., Атраментова Л.А., Балановская Е.В., Балановский О.П. Западноевропейские и западноазиатские варианты гаплогруппы R1b в украинских популяциях // Факторы экспериментальной эволюции организмов: сб.наук.праць. К.: Укр. тов-во генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова, 2015. – Т. 16. – С.255-259.
 • Kushniarevich A, Utevska O, Chuhryaeva M, …, Atramentova L., … Villems R, Balanovsky O. Genetic Heritage of the Balto-Slavic Speaking Populations: A Synthesis of Autosomal, Mitochondrial and Y-Chromosomal Data // PLoS One. 2015 Sep 2;10(9):e0135820. doi: 10.1371/journal.pone.0135820. eCollection 2015. PMID: 26332464
 • Утевская О.М., Пшеничнов А.С., Дибирова Х.Д., Роотси С.3, Агджоян  А.Т., Чурносов М.И., Балановская Е.В., Атраментова Л.А., Балановский О.П. Сходство и различия генофондов украинских и русских популяций Слобожанщины по маркерам Y-хромосомы // Цитология и генетика. – 2015. – 49, № 4. – С. 40-50. O. M. Utevska, A. S. Pshenichnov, Kh. D. Dibirova, S. Rootsi, A. T. Agdzhoyan, M. I. Churnosov, E. V. Balanovska, L. A. Atramentova, and O. P. Balanovsky. Gene Pool Similarities and Differences between Ukrainians and Russians of Slobozhanshchina Based on Y-Chromosome Data //  Cytology and Genetics, 2015, Vol. 49, No. 4, pp. 245–253.
 • Karmin M, Saag L, Vicente M, Wilson Sayres MA, Järve M, Talas UG, Rootsi S, … , Atramentova L, Utevska O, …, Villems R, Kivisild T. A recent bottleneck of Y chromosome diversity coincides with a global change in culture // Genome Res. 2015 Apr;25(4):459-66. doi: 10.1101/gr.186684.114. Epub 2015 Mar 13.
 • Stian Knappskog, Liv B. Gansmo, Khadizha Dibirova, Andres Metspalu, Cezary Cybulski, Paolo Peterlongo, Lauri Aaltonen, Lars Vatten, Pal Romundstad, Kristian Hveem, Peter Devilee, Gareth D. Evans, Dongxin Lin, Guy Van Camp, Vangelis G. Manolopoulos, Ana Osorio, Lili Milani, Tayfun Ozcelik, Pierre Zalloua, Francis Mouzaya, Elena Bliznetz, Elena Balanovska, Elvira Pocheshkova,Vaidutis Kučinskas, Lubov Atramentova, Pagbajabyn Nymadawa, Konstantin Titov, Maria Lavryashina, Yuldash Yusupov, Natalia Bogdanova, Sergey Koshel, Jorge Zamora, David C. Wedge, Deborah Charlesworth, Thilo Dork, Oleg Balanovsky and Per E. Lonning. Population distribution and ancestry of the cancer protective MDM2 SNP285 (rs117039649) // www.impactjournals.com/oncotarget/ Oncotarget, Vol. 5, No. 18, 8223-8234. 

наукові стажування:

 • кафедра генетики МДУ ім. М.В.Ломоносова
 • Інститут загальної генетики ім. Н.І.Вавилова РАН
 • Медико-генетичний науковий центр РАМН

експедиції:

 • антропологічні експедиції у популяції західної України 2002-2004 рр.
 • антропологічні експедиції у сільські популяції Украіни у рамках міжнародного наукового проекту «Генографія» 2009-2011 рр.

монографії

 1. Атраментова Л.А., Филипцова О.В. Популяционная психогенетика. – Харьков: «НТМТ», «Современная печать», 2009. – 256 с.
 2. Филипцова О.В. Атраментова Л.А. Генетический анализ поведения человека. Palmarium Academic Publishing, 2014, 268 p.
 3. Атраментова Л.А. Дизайн и статистика биологического исследования. Харьков, НТМТ, 2014, 255 с.
 4. Л.А.Атраментова. Проще некуда. Планирование исследования, анализ данных, представление результатов. – ФОП Мезина В.В. – Харьков, 2018. – 260 с.

15 кандидатів наук, які захистилися

 • Горпинченко М.Ю., Утєвська С.В., Штандель С.А., Федота О.М. , Філіпцова О.В., Вількер А.Л., Бєляєва Л.В., Утєвська О.М., Мещєрякова І.П., Анцупова В.В., Тижненко Т.В., Маркова О.О., Гуревич І.Я., Цао Юй, Лучко Е.Н.

4 докторів  наук, які захистилися

 • Філіпцова О.В., Федота А.М., Утєвська О.М., Страшнюк В.Ю. 

статті в газетах

 • Мои гены, мой   народ, моя история // «День»
 • Увеселительная наука (№ 11), Наука или научная самодеятельность (№ 28),  Каждой киске по сосиске (№ 38) // Зеркало недели», 2019.