Кафедра генетики і цитології ХНУ імені В. Н. Каразіна

Освітні програми

Науково-педагогічні працівники кафедри генетики і цитології забезпечують підготовку здобувачів освіти за такими освітніми програмами:
Освітня програма
ОПП
Методичні матеріали
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Фізіологія людини і тварин

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Біологія

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Біологія

Біохімія

Генетика

Фізіологія людини і тварин

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти

Біологія

Актуальні розклади на поточній семестр: https://is.gd/vaV8FY

Графік консультацій науково-педагогічних працівників кафедри: https://is.gd/DEWwEO

Графік відкритих занять науково-педагогічних працівників кафедри (на поточний семестр): https://is.gd/SaKWk8

Теми кваліфікаційних робіт здобувачів освіти: https://is.gd/E13AEe