Кафедра генетики і цитології ХНУ імені В. Н. Каразіна

Тагліна Ольга Валентинівна

Тагліна Ольга Валентинівна

Вчений ступіть: кандидат біологічних наук за спеціальністю  «Генетика» 03.0015

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри 

Навчальна робота

навчальні дисципліни

 • Теорії еволюції
 • Цитогенетика тварин
 • Методика викладання біології
 • Методика викладання у вищій школі

підручники для вищих навчальних закладів

 • Воробйова Л.І., Тагліна О.В.  Генетичні основи селекції. Навчальний посібник  для вузів. Рекомендований Міністерством  освіти і науки України.   Харків, видавництво «Колорит». – 2006 р.   270 с.
 • Воробйова Л.І., Тагліна О.В.,  Волкова Н.Є. Генетика поведінки.  Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Харків.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. – 244 с  
 • Воробйова Л.І., Тагліна О.В.  Збірник задач з генетичного аналізу для студентів біологічного факультету. Харків: Видавництво «Центру освітніх ініціатив», 2004, 58 с.

підручники для середніх загальноосвітніх шкіл

 • Тагліна О.В. Біологія. Підручник  для 10 класу загальноосвітніх навчальних  закладів.   Х.: Видавництво «Ранок»,  2010. —  256 с.
 • Тагліна О.В. Основи здоров’я. Підручник  для 7 класу.  Харків,  «Ранок», 2015. — 160 с.
 • Тагліна О.В. Основи здоров’я. Підручник  для 8 класу загальноосвітніх навчальних  закладів.   Х.: Видавництво «Ранок»,  2016. — 160 с.
 •  Тагліна О.В. Основи здоров’я. Підручник  для 9 класу загальноосвітніх навчальних  закладів.   Х.: Видавництво «Ранок»,  2017. — 160 с.
 • Тагліна О.В., Іванова Г.Ж. Природознавство. 4 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів.  Вид-во «Ранок», 2015. — 192 с. 
 • Тагліна О.В., Іванова Г.Ж. Я у світі. 3 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Видавництво «Ранок», 2014. – 144 с.
 • Тагліна О.В., Іванова Г.Ж.  Я у світі. 4 клас:  підручник  для загальноосвітніх навчальних закладів. Вид-во «Ранок», 2015. — 144 с.
 • Тагліна О.В., Іванова Г.Ж.  Я досліджую світ. 1 клас:  підручник  для загальноосвітніх навчальних закладів. Вид-во «Ранок», 2018. — 112 с.

посібники для середніх загальноосвітніх шкіл

 • Тагліна О.В. Біологія. Інтерактивний довідник-практикум із тестами. Підготовка до ЗНО 2021. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020.— 352  с.
 • Тагліна О.В. Основи здоров’я. 5 клас: Робочий зошит. Харків: Видавництво «Ранок», 2019. – 64 с. + додаток (16 с.)
 • Тагліна О.В. Основи здоров’я. 6 клас: Робочий зошит. Харків: Видавництво «Ранок», 2019 . – 64 с. + додаток (16 с.)
 • Тагліна О.В. Основи здоров’я. 7 клас: Робочий зошит. Харків: Видавництво «Ранок», 2019. – 64 с. + додаток (16 с.)
 • Тагліна О.В. Основи здоров’я. 8 клас: Робочий зошит. Харків: Видавництво «Ранок», 2019. – 64 с. + додаток (16 с.)
 • Тагліна О.В., Іванова Г.Ж. Я досліджую світ. 2 клас: робочий зошит до підручнику «Я досліджую світ». Частина перша.  – Харків : Вид-во «Ранок» : «Дидакта», 2019. – 64 с.
 • Тагліна О.В., Я досліджую світ. 3 клас: робочий зошит до підручнику «Я досліджую світ». Частина перша.  – Харків : Вид-во «Ранок» : «Дидакта», 2020. – 64 с.
 • Тагліна О.В., Я досліджую світ. 3 клас: робочий зошит до підручнику «Я досліджую світ». Частина друга.  – Харків: Вид-во «Ранок»: «Дидакта», 2020. – 64 с.

Наукова робота

сфера наукових інтересів:

 • цитогенетика Drosophila melanogaster
 • гетерозис
 • спонтанний асинапсис
 • цитогенетика онтогенезу

тема дисертації

 • «Дослідження структурно-функціональних  особливостей  політенних хромосом Drosophila melanogaster у зв’язку з ефектом гетерозису і відмінностями по адаптивно важливим ознакам»  з спеціальністю 03.00.15 генетика.
  Автореферат дисертації: http://earthpapers.net/preview/503677/a#?page=1

наукові статті

 • Тагліна О.В.  Вивчення спонтанного  асинапсиса  політенних хромосом слинних залоз  Drosophila melanogaster  у високо інбредних ліній, комбінованих ліній та їх гібридів. «Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: Біологія», вип.3, №729. – 2006 р., с.136-140.
  http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/ukr/3(2006)/pdf/136.pdf
 • Страшнюк В.Ю., Тагліна О.В., Горенська О.В., Шакіна Л.А. Структурно-функциональные особенности политенных хромосом Drosophila melanogaster при гетерозисе // Фактори експериментальної еволюції організмів: Збірник наук. праць.- К.: Логос, 2009.- Т. 6.- С. 236-240.
  http://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/1227/1/Фактори%20експериментальної%20еволюції%20організмів.%20Збірник%20наукових%20праць.%20Т.%206%20Київ,%202009.-%20%20С.236-240.pdf
 • Горенская О.В., Воробьева Л.И., Тагліна О.В.  Развитие представлений о гене. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.  Серія: біологія. – 2014. – Вип. 22, №. 1126. – С. 47-54.
  http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/ukr/3(2006)/pdf/136.pdf
 • Влияние аллельного состояния локуса white на некоторые показатели приспособленности у Drosophila melanogaster/О. В. Горенская, В.В. Костенко, Л.И. Воробьева, О.В. Таглина // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 1. – С. 74-79. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2015_1_15

Організатор хіміко-біологічного турніру імені І.І.Мечникова

Турнір юних біологів