Кафедра генетики і цитології ХНУ імені В. Н. Каразіна

Григор'єв Денис Сергійович

Посада: старший лаборант кафедри генетики та цитології Харківського національного  університету імені В.Н.Каразіна

 

e-mail: grigoryev@karazin.ua

Наукова робота

сфера наукових інтересів:

  • генетика поведінки, локомоторна активність Drosophila melanogaster

Наукові праці (вибране)

  1. Григорьев Д.С., Воробьева Л.И. Локомоторная активность линий Drosophila melanogaster, полученных из популяций разного географического происхождения. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Сер.: Біологія. – 2010. – № 905, вип. 11. – С. 77 – 83.
    http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/2490/2/Grigoriev.pdf
  2. Григорьев Д.С., Воробьева Л.И. Влияние изогенизации хромосом 2 и 3 на локомоторную активность линий дикого типа Drosophila melanogaster Meig. ІІ Міжнародна конференція «Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології» 6-10 вересня 2010 року м. Одеса, Україна. Збірник наукових праць. С-24
  3. Волкова Н.Е., Филипоненко Н.С., Григорьев Д.С., Воробьёва Л.И. Гетерогенность популяций Drosophila melanogaster Украины по некоторым поведенческим признакам. VІ Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів»: зб. наук. пр. — К., 20-24 вересня 2010. — Т. 8. С-101
  4. Волкова Н.Є., Григор’єв Д.С., Костенко В.В., Філіпоненко Н.С., Воробйова Л.І. Вплив штучних перебудов генотипу на адаптивно значущі ознаки поведінки Drosophila melanogaster // Вестник Харьковского университета имени В.Н.Каразина. Серия: биология. – 2011. – Вып.14, №971