Кафедра генетики і цитології ХНУ імені В. Н. Каразіна

Горенська Ольга Володимирівна

Горенська Ольга Володимирівна

Вчений ступіть: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент (2015 р.)

Посада: доцент кафедри генетики і цитології біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Навчальна робота

навчальні дисципліни

 • Генетика (біологічний факультет),
 • Сучасні проблеми прикладної генетики (біологічний факультет),
 • Генетичні методи біомоніторингу та біотестування (біологічний факультет)
 • Medical Biology (медичний факультет)
 • Медична біологія (медичний факультет)

Наукова робота

сфера наукових інтересів:

 • Фармакогенетика
 • Механізми адаптації до дії фізичних та хімічних факторів
 • Роль стрес-генів та функционального порушення АВС-транспортера в контролі пристосованості

Наукові публікації

Понад 70 наукових публікацій, за останній період:

 1. Горенська О. В., Рибак Д. В., Рибак Н. В., Горенський Г. Г., Шкорбатов Ю. Г. (2020) Аналіз репродукції та преімагінальної смертності у Drosophila melanogaster при дії мікрохвильового випромінювання. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 34, 52-62. DOI: https://doi.org/10.26565/2075-5457-2020-34-6
 2. Горенська О. В., Волкова Н. Є. Спосіб оцінки нестабільності геному в умовах дії чинників різної етіології у Drosophila melanogaster Патент на корисну модель, № 141854, опубліковано 27.04.2020, бюл. № 8/2020  https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search
 3. Горенська, О., Тітова, А.,  Горенський, Г. (2019). Аналіз стійкості до стресу у дрозофіли при фармакологічному порушенні метаболізму простагландинів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 32, 114-122. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2019-32-14
 4. Горенська О.В., Навроцька В.В. (2019). Аналіз ролі триптофан-кінуренінового метаболізму у контролі тривалості життя Drosophila melanogasterФактори експериментальної еволюції організмів, 25, 32–37. http://utgis.org.ua/journals/index.php/Faktory/article/view/1135
 5. Gorenskaya O.V., Filiponenko N.S., Shckorbatov Yu.G. (2018) The  lifespan  of  starving  flies of different Drosophila melanogaster stocks: effects of caffeine and He-Ne laser light. Фактори експериментальної еволюції організмів, 22, 80-85. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v22.928
 6. Nazaryan R., Iskorostenskaya O., Gorenskaya O., Volkova N., Gargin V. (2018) Interrelation of the gene CDKN1a (rs 1801270) polymorphic state and level of development of caries in children with Down syndrome. Georgian Medical News, 2 (275), 112-117. https://www.geomednews.com/ru/past-issues
 7. Филипоненко Н. С., Табачная М. Н., Горенская О. В. (2018) Анализ частоты эмбриональной смертности у линий Drosophila melanogaster, несущих мутацию radius incompletus, в условиях инбридинга. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія. 30, 27-35. https://periodicals.karazin.ua/biology/issue/view/788
 8. Gorenskaya O.V., Pasiuga V.N., Shckorbatov Y.G. Drosophila in experiments with electromagnetic, electric and magnetic fields. VI Міжнародна конференція «Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології» (20 – 24 серпня 2018 р., м. Харків), 24-27.
 9. Bespalov Yu., Porvan A., Volkova N., Gorenskaya O., Filiponenko N. Mathematical modeling of systemic colorimetric population parameters of Drosophila melanogaster, determined remotely. Materialy XVI Mezinarodny Vedesko-Prakticka conference «Veda A Vznik-2018», 27.03.2018-30.03.2018, Praha. – Dil. 16. – Praha: Publishing House «Education and Science», 16-19.
 10. Назарян Р.С., Кривенко Л.С., Волкова Н.Є., Горенська О.В. (2017) Перспектива використання поліморфізму гена MUC5B у діагностиці гінгівіту на тлі атопічних захворювань у дітей Харківської області. Новини стоматології, 1 (90), 18-22.
 11. Горенская О.В., Прилипко Е.В., Шкорбатов Ю.Г. (2017) Ана лиз приспособленности линий Drosophіla melanogaster, несущих мутацию whiteapricot, при действии электромагнитного излучения крайне высокой частоты. Фактори експериментальної еволюції організмів, 21, 28-33.
 12.  Gorenskaya O.V., Filiponenko N.S., Shckorbatov Y.G. (2017) Mutations rate in different lines of Drosophila melanogaster after treatment with caffeine and He-Ne laser radiation. Фотобіологія та фотомедицина,14(3-4), 51-60.
 13.  Nazaryan R.S., Iskorostenskaya O.V., Gorenskaya O.V., Volkova N.E (2017) Analysis of VNTR polymorphism of Muc5b gene in connection with certain physicochemical properties of oral liquid in children with Down syndrome. Inter Collegas, 4(4), 211-217. https://inter.knmu.edu.ua/?journal=pub&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=206&path%5B%5D=204
 14. Горенская О.В., Шкорбатов Ю.Г., Гаврилов А.Б. (2016) Особенности адаптивного ответа на кратковременное воздействие крайневысокочастотного облучения линий Drosophіla melanogaster, несущих мутацию black. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  Серія: біологія. 26, 108-116.

Інша діяльність

 • Член постійної спеціалізованої вченої ради К 64.051.32. Наказ МОН про створення: № 1412 від 18.12.2018.
 • Відповідальний виконавець за темою 8-16 колекція ліній дрозофіл (Національне надбання України).
 • Виконавець теми «Дослідження особливостей клітинної відповіді на дію електромагнітних та хімічних факторів стресу» за підтримкою Міністерства освіти та науки України, за номером держреєстрації № 0115U000487 (2015-2017рр.) у якості старшого наукового співробітника відділу генетики НДІ біології;
 • Виконавець теми 3-16-19 за підтримки Міністерства освіти та науки України «Проведення експериментальних досліджень щодо оцінки впливу електромагнітних полів на дрозофілу» (2019 рік).
 • Відповідальний виконавець робіт за договором про взаємовигідну співпрацю в напрямку навчальної, навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи з Інститутом проблем кріобіології та кріомедицини НАН України та Медичним центром ТОВ «ДРТ-Клініка Репродуктивної Медицини»

Організаційна робота

 • Член редакційної колегії та куратор секції «Генетика та селекція» ХІ (2016), ХІІ (2017), ХІІІ (2018), ХІV (2019) та ХV (2020) Міжнародних конференції молодих учених  «Біологія: від молекули до біосфери», Харків, Україна.
 • Організатор та член редакційної колегії VI Міжнародної конференції «Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології» (20 – 24 серпня 2018 р., м. Харків).
 • Член журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади учнів з біології – з 2013р по сьогодні;
 • Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України секції «Загальна біологія» наукового відділення «Хімія та біологія» з 2015 р. по сьогодні;
 • Керівник гуртка «Основи генетики» відділу дослідницько-експериментальної діяльності Комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради» (з 2019 р.);
 • Заступник голови профсоюзного бюро біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 • Член Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство генетиків і селекціонерів імені М.І.Вавілова».