Кафедра генетики і цитології ХНУ імені В. Н. Каразіна

Герман Олена Юріївна

Вчений ступіть: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри генетики і цитології біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Навчальна робота

навчальні дисципліни

 • спецкурси «Цитогенетика», «Генетичні основи мінливості», спецпрактикум «Генетичні методи біотестування і біомониторингу» (для бакалаврів)
 • спецкурс «Генетична та клітинна інженерія» (для магістрів)
 • практичні заняття з курсу «Medical biology» (для студентів медичного факультету)
 • «Міжфакультетська вибіркова дисципліна Мутагенез. Методи обліку мутацій» (для студентів біологічного, хімічного факультетів, ННІ екології, ННІ «ФТФ», факультету РБЕКС)

– публікації:

 • Дистанційний курс «Мутагенез» на сайті https://dist.karazin.ua

Наукова робота

сфера наукових інтересів:

 • Наукові інтереси зосереджені в галузі радіаційної цитогенетики рослин. Дослідження присвячені вивченню механізмів адаптації до несприятливих факторів середовища; індукції радіоадаптивної відповіді клітин, як захисної реакції від дії високих доз радіації; ефекту свідка, як прояву дистанційного впливу радіації

наукові стажування (2020 р.):

 • Випробувальна лабораторія ТОВ «Агроген Ново», м.Харків
 • Центр післядипломної освіти Інституту ПОЗ(Д)Н, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

Наукові публікації

 1. Герман Е.Ю., Долгова Т.А. Исследования по цитофизиологии и радиационной генетике растений на биостанции Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина // Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна. – 2014. – Вип.20, №1100. – С.22-28. Режим доступу http://seriesbiology.univer.kharkov.ua/ukr/20(2014)/pdf/22.pdf
 2. Герман, О., Дика, Л., Еткало, К., & Гаркуша, Є. Вплив метіоніну на радіобіологічну реакцію клітин кореневої меристеми проростків цибулі Allium cepa L. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія», 27, 51-57. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/biology/article/view/8022
 3. Герман Е.Ю. Формирование эффекта свидетеля в корневой меристеме проростков при совместном проращивании облученных и необлученных семян // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2018. – Т. 22. – С. 28-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2018_22_5
 4. Герман, О.Ю., Легостаєва, О.В., Бабика, О.М. Індукція ефекту свідка в кореневій меристемі проростків сої після γ-опромінення // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». – 2019. – Т. 33. – С. 35-40. https://doi.org/10.26565/2075-5457-2019-33-5

Інша діяльність

 • робота з учнями – членами МАН України
 • є секретарем університетського відділення Українського товариства генетиків і селекціонерів імені М.І. Вавілова